Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Cofnodi gwrthdrawiad at ddibenion yswiriant

Os na chafodd unrhyw un ei anafu yn y gwrthdrawiad ac rydych eisoes wedi cyfnewid manylion cyswllt ac yswiriant gyda’r person arall, neu’r bobl eraill, a oedd yn rhan yn y digwyddiad nid oes rhwymedigaeth gyfreithiol arnoch i riportio’r digwyddiad hwn wrth yr heddlu.