Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Cofnodi gwrthdrawiad at ddibenion yswiriant

Os ydych wedi cyfnewid manylion gyda'r bobl a fu'n rhan o'r gwrthdrawiad, gan gynnwys unrhyw un y mae ei eiddo wedi'i ddifrodi, ac nad oes unrhyw un wedi'i anafu, nid oes rhaid i chi ddweud wrth yr heddlu.
 
Gweler Deddf Traffig Ffyrdd 1988, Adran 170 am ragor o fanylion.