Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Rhoi gwybod am trosedd traffig ffordd bosibl a ddigwyddod mwy na 10 diwrnod yn ôl

Diolch.

Os nad oes tystiolaeth ategol na thyst annibynnol i'r digwyddiad, yna allwn ni ddim cymryd unrhyw gamau.

Does dim angen ichi gysylltu â ni ynglŷn â'r digwyddiad hwn