Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd traffig bosibl a ddigwyddodd yn ystod y deg diwrnod diwethaf

Diolch.

Cliciwch ‘Cychwyn’ isod i roi cymaint o fanylion ag y gallwch am y digwyddiad.


Cyfartaledd amser cwblhau: deg munud

 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y digwyddiad
  • manylion cyswllt y person arall, neu’r bobl eraill, oedd yn rhan o’r digwyddiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eu cerbyd
  • manylion cyswllt unrhyw dystion i’r digwyddiad

 

Cychwyn