Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd traffig bosibl

Diolch.

Os nad oes tystiolaeth ategol na thyst annibynnol i'r digwyddiad, yna allwn ni ddim cymryd unrhyw gamau.

Does dim angen ichi gysylltu â ni ynglŷn â'r digwyddiad hwn