Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportiwch gerbyd wedi'i adael

Gan mai ymddygiad gwrthgymdeithasol yw hyn, mae angen ichi ddefnyddio’n gwasanaeth riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol ar-lein i riportio hyn.

 

Ewch i riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol