Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportiwch gerbyd wedi'i ddwyn neu rywbeth wedi'i ddwyn o gerbyd

Gan mai trosedd yw hyn, mae angen ichi ddefnyddio’n gwasanaeth riportio troseddau ar-lein i riportio hyn.

Byddwn yn gofyn am y canlynol:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion unigryw'r holl eitemau a gafodd eu dwyn (e.e. marciau neu liwiau penodol, rhif cofrestru, rhif IMEI ffôn)
  • manylion cysylltu unrhyw un a welodd y drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu’n hymchwiliad

 

Ewch i riportio troseddau