Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportiwch rywun yn ymddwyn mewn ffordd ymosodol neu fygythiol

Gan mai trosedd yw hyn, mae angen ichi ddefnyddio’n gwasanaeth riportio troseddau ar-lein i riportio hyn.

Byddwn yn gofyn am y canlynol:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion cysylltu unrhyw un a welodd y drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu’n hymchwiliad

 

Ewch i riportio troseddau