Amdanom Ni

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diogelu’r bobl sy’n byw, gweithio ac yn ymweld â Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Mae’r ardal yn ymestyn dros hanner wyneb Cymru, ac mae ganddi boblogaeth o dros 488,000, sy’n cynyddu’n sylweddol bob blwyddyn gyda dyfodiad twristiaid.

Ffurfiwyd yr Heddlu ym 1968 pan unodd heddluoedd y pedair sir. Yn ddaearyddol, ef yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddo dros 350 milltir o arfordir, sawl cymuned wledig ynghyd â nifer o ganolfannau gymharol fach o boblogaeth sy’n cynnwys Aberystwyth, Aberteifi, Hwlffordd, Caerfyrddin ac Aberhonddu.

Mae’r ardal yn ymestyn o Dyddewi yn y Gorllewin i Grucywel yn y Dwyrain, ac i fyny i’r Trallwng a Machynlleth yn y Gogledd.

Ein gweledigaeth yw ‘Diogelu Cymunedau’ a’n hethos cyffredinol yw teilwra’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ar y cyd â’n sefydliadau partner, i anghenion lleol ein cymunedau.