Canllaw i Wybodaeth

Noder os gwelwch yn dda:  Efallai na fyddwch yn gallu cyrchu’r holl wybodaeth o fewn y Cynllun Gwybodaeth hwn ar hyn o bryd gan ein bod yn dal i lwytho gwybodaeth i’r wefan hon.    Os nad ydych yn medru cyrchu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ewch i’r adran “Sut i gael gwybodaeth o’r Cynllun Cyhoeddi”.