Cwynion a Chanmoliaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i bob un o’n cwsmeriaid ac i wneud hynny mewn modd sy’n deg a chyfartal.  P’un ai yr ydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a dderbyniasoch, neu wedi derbyn gwasanaeth ardderchog, hoffwn glywed wrthych.  Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’n Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus. Os hoffech wneud cwyn ffurfiol yn erbyn swyddogion heddlu islaw rheng Prif Gwnstabl, cysylltwch â’n Hadran Safonau Proffesiynol.

Mae gennym broses drylwyr ar gyfer ymchwilio a monitro cwynion, a ddisgrifir ar y tudalennau isod.