Cwynion a Chanmoliaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i bob un o’n cwsmeriaid ac i wneud hynny mewn modd sy’n deg a chyfartal.  P’un ai yr ydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a dderbyniasoch, neu wedi derbyn gwasanaeth ardderchog, hoffwn glywed wrthych.  Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’n Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus.

Os hoffech wneud cwyn ffurfiol yn erbyn swyddogion heddlu islaw rheng Prif Gwnstabl, cysylltwch â’n Hadran Safonau Proffesiynol.

Mae nifer o ffyrdd o wneud cwyn i Heddlu Dyfed Powys:

Ewch i Orsaf Heddlu lle bydd Uwch Swyddog yn eich gweld

Cysylltwch â’ch cyfreithiwr, eich A.S., Canolfan Gynghori neu asiantaeth gefnogi, y Gwasanaeth Prawf neu gallwch enwebu unigolyn i weithredu ar eich rhan (bydd angen cyflwyno caniatâd ysgrifenedig).

Ysgrifennwch at yr Adran Safonau Proffesiynol, Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr, Sir Gaerfyrddin, SA31 2PF.

Ffoniwch – 101 a gofyn am yr Adran Safonau Proffesiynol

Anfonwch e-bost - psd@dyfed-powys.pnn.police.uk 

Mae gennym broses drylwyr ar gyfer ymchwilio a monitro cwynion, a ddisgrifir ar y tudalennau isod.