Eich manylion

Gellir defnyddio hyn i’ch adnabod. Rydyn ni hefyd yn ei ddefnyddio i ddeall patrymau cwynion ar draws poblogaeth Dyfed-Powys.


Eich cwyn

Disgrifiwch yr amgylchiadau sydd wedi arwain at eich cwyn os gwelwch chi’n dda.

Er ein bod ni ond angen crynodeb o’ch cwyn ar hyn o bryd, er mwyn osgoi unrhyw oedi, ceisiwch fod mor fanwl â phosibl er mwyn cynnwys holl agweddau perthnasol eich cwyn os gwelwch chi’n dda.


Monitro Cydraddoldeb

Fel pob corff cyhoeddus, mae dyletswydd ar Heddlu Dyfed-Powys i gofnodi amrywiaeth y rhai sy’n defnyddio ei wasanaethau, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau fod gan bawb fynediad cyfartal iddynt. Atebwch y cwestiynau canlynol amdanoch os gwelwch chi’n dda, fel ein bod ni’n medru sicrhau fod hyn yn digwydd. Bydd y wybodaeth ond yn cael ei defnyddio am y rhesymau a amlinellwyd, ac yn aros yn gyfrinachol. Does dim rhaid i chi ateb y cwestiynau, ac efallai y byddai’n well gennych beidio ateb. Ni fydd hyn yn gwneud unrhyw wahaniaeth i’r ffordd fyddwch chi’n cael eich trin.