Ffurfiwyd yr Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu ym mis Hydref 2014 ac mae’n darparu seilwaith digidol er mwyn ymchwilio i droseddau a’u hatal gan ddefnyddio technoleg ddigidol. Mae’n cynnwys:

  • Archwilwyr fforensig digidol sy’n arbenigo mewn cael, prosesu a gwerthuso data o ddyfeisiau digidol. Maen nhw’n arbenigwyr yn eu maes, ac maen nhw wedi’u hyfforddi i ddefnyddio amryw o arfau er mwyn sicrhau bod y dystiolaeth orau’n cael ei hadnabod a’i chyflwyno.
  • Swyddogion heddlu sydd wedi’u hyfforddi â sgiliau ymchwilio cyfryngau digidol. Nhw yw’r pwynt cyswllt canolog ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â phlismona digidol a seiber, o ddarparu cymorth ymchwiliol penodol ar gyfer troseddau mawr neu ddifrifol, i gyngor ac arweiniad mewn ymchwiliadau lle byddai mewnbwn can ymchwilydd digidol o fantais.
  • Ymchwilwyr rhwydwaith, sy’n cynorthwyo ag ymchwiliadau lle y gallai’r rhyngrwyd fod wedi’i defnyddio i gyflawni trosedd.

Trwy gydweithio â Get Safe Online, rydyn ni’n cynnig gwybodaeth amser real ar fygythiadau cyfredol a bygythiadau sy’n dod i’r amlwg ar-lein a thrwy gyfryngau cymdeithasol.