Mae ardal Heddlu Dyfed-Powys yn cynnwys dros 8,500 milltir o ffyrdd – gyda 7,500 milltir yn cael eu hystyried yn isffyrdd. Dim ond 3 milltir o’r rhwydwaith ffyrdd sy’n draffordd.

Rydyn ni hefyd yn plismona dwy derfynell fferi, ac mae llongau’n hwylio oddi yno’n ddyddiol i Weriniaeth Iwerddon, gan ddarparu cyswllt uniongyrchol ymlaen â thir mawr Ewrop.

Yn ogystal â phlismona rhan helaeth o’r cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd o’r gorllewin i’r dwyrain ar gyfer y rhanbarth, mae ardal Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn cwmpasu’r holl gysylltiadau Gogledd De yng Nghymru. Rydyn ni’n rhannu ein ffin â thri heddlu arall yng Nghymru, yn ogystal â Gorllewin Mersia.

Rydym yn brofiadol o ran plismona’r ardal hon, ei ffyrdd a’r troseddolrwydd teithiol sy’n gysylltiedig â hyn.
Mae’r cyfuniad o ANPR sefydlog a symudol yn amhrisiadwy wrth atal defnydd troseddol o’r ffyrdd.

Mae ein Huned Plismona’r Ffyrdd wedi ymrwymo i leihau anafiadau ffyrdd. Mae swyddogion a staff yn rhoi gwasanaeth sy’n amrywio o ymchwilio i wrthdrawiadau angheuol ar y ffordd, ymgyrchoedd diogelwch y ffyrdd wedi eu targedu sy’n mynd i’r afael ag anghenion lleol a chenedlaethol, a thywys pwysigion a llwythi annormal, i ddarparu gwasanaeth ymateb i’r gymuned.

Mae’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn gweithio’n agos â nifer o sefydliadau ac asiantaethau partner yn ogystal â chyfeillion o heddluoedd eraill yng Nghymru a Lloegr er mwyn cyflwyno gwasanaeth effeithiol.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gweithredu fflyd o gerbydau patrôl Volvo XC70 D5 a BMW 330d, ynghyd â nifer o feiciau modur Yamaha FJR1300.