Mae ymwelwyr lleyg yn edrych ar gyflwr yr amgylchiadau byw, cyflwr yr anifeiliaid, a’r perthynas rhwng y triniwr a’r ci. Byddant naill ai’n trefnu ymweliadau gyda’r trinwyr cŵn neu fynd i edrych ar y cŵn heb roi rhybudd ymlaen llaw.

Mae cŵn yn cael eu hasesu yn ôl pum prif faen prawf:

  • Rhydd o newyn a syched.
  • Rhydd o anghysur.
  • Rhydd i ddangos ymddygiad arferol.
  • Rhydd o boen, niwed ac afiechyd.
  • Rhydd o ofn a phryder.

Byddant yn rhoi adroddiad i’r Prif Arolygydd Gweithrediadau, a chaiff pob argymhelliad ei ystyried o ddifrif a’i weithredu os bydd yn briodol.

I gael hyd i wybodaeth am ddod yn ymwelydd lleyg gwirfoddol, galwch 01267 22644 neu danfonwch ebost i              opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk