Cysylltwch â ni os ydych chi’n berchen ar gi a allai, yn eich tyb chi, fod yn addas ar gyfer gwaith yr heddlu.

Yn ddelfrydol, dylai cŵn a roddir fod rhwng deg mis a dyflwydd oed; yn eofn ac yn hyderus, ond heb fod yn rhy ymosodol; yn meddu ar natur fywiog a chwilfrydig, a bod yn barod i chwarae â thegan.

Bydd cŵn a ddefnyddir yn gyffredinol yn ymddeol pan fyddant tua saith neu wyth mlwydd oed. Bydd cŵn arbenigol yn ymddeol pan fyddant tua deg mlwydd oed.  Caniateir i’r trafodwr i gadw’u cŵn. Mae nifer yn dewis gwneud hyn, ond weithiau, nid yw’n bosibl i swyddog gadw’i gi ar ôl i’r anifail ymddeol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cartref newydd i gi, neu os oes gennych gŵn addas yr hoffech eu rhoi, gallwch cysylltu a ni try ebost ar hqdogsection@dyfed-powys.pnn.police.uk neu ffoniwch 101 a gofynnwch am yr adran gŵn.