Diben y Datganiad Cyfrifon yw rhoi gwybodaeth glir i’r etholwyr, y rhai sy’n talu trethi a thaliadau lleol, aelodau’r Awdurdod, gweithwyr ac eraill am faterion ariannol yr Awdurdod.

Datganiad Cyfrifon Y Prif Gwnstabl

Treuliau Prif Swyddogion

Bydd yr Heddlu’n diweddaru treuliau’r Prif Swyddogion bob chwarter, hynny yw ar ddiwedd Mehefin / Medi / Rhagfyr / Ebrill o fewn 2 fis i ddiwedd pob chwarter. Mae angen yr amser hwn i gyfriflenni cardiau credyd gael eu prosesu ac i dderbynebau gael eu casglu ayb.

Treuliau Prif Swyddogion ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2017/18

Prif Gwnstabl

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 693.21 - - -  
Llety 306.83 - - -  
Cynhaliaeth 103.50 - - -  
Arall 3,074.00 * - - -  
  £4,177.54 - - - £4,177.54

* CPOSA - Yswiriant Ategol 2018/19

Dirprwy Prif Gwnstabl

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 592.56 - - -  
Llety 0 - - -  
Cynhaliaeth 3.83 - - -  
Arall 3,074.00 * - - -  
  £3,670.39 - -   £3,670.39

* CPOSA - Yswiriant Ategol 2018/19

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 489.74 - - -  
Llety 0 - - -  
Cynhaliaeth 0 - - -  
Arall 3,074.00 - - -  
  £3563.74 - - - £3563.74

* CPOSA - Yswiriant Ategol 2018/19

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 18.50 - - -  
Llety 0 - - -  
Cynhaliaeth 70.28 - - -  
Arall 3,074.00 - - -  
  £3,162.78 - - - £3,162.78

* CPOSA - Yswiriant Ategol 2018/19

Cyfarwyddwr Cyllid

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 0 - - -  
Llety 82.50 - - -  
Cynhaliaeth 0 - - -  
Arall 0 - - -  
  £82.50 - - - £82.50