Diben y Datganiad Cyfrifon yw rhoi gwybodaeth glir i’r etholwyr, y rhai sy’n talu trethi a thaliadau lleol, aelodau’r Awdurdod, gweithwyr ac eraill am faterion ariannol yr Awdurdod.

Crynodeb o Wybodaeth Ariannol y Prif Gwnstabl

Treuliau Prif Swyddogion

Bydd yr Heddlu’n diweddaru treuliau’r Prif Swyddogion bob chwarter, hynny yw ar ddiwedd Mehefin / Medi / Rhagfyr / Ebrill o fewn 2 fis i ddiwedd pob chwarter. Mae angen yr amser hwn i gyfriflenni cardiau credyd gael eu prosesu ac i dderbynebau gael eu casglu ayb.

Treuliau Prif Swyddogion ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2017/18

Prif Gwnstabl

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 52.53 587.21 453.95 1357.82  
Llety 153.33 915.09 1130.13 1641.36  
Cynhaliaeth 61.54 180.55 109.55 386.63  
Arall 4019.00* 420.00 0 -  
  £4,286.40 £2,102.85 £1,693.63 £3,385.81 £11,468.69

* Yswiriant CPOSA £4,019.00

Dirprwy Prif Gwnstabl

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 39.95 93.73 69.01 1435.98  
Llety 0 253.17 35.59 480.00  
Cynhaliaeth 105.08 86.90 683.17 388.57  
Arall 4019.00 420.00 0 -  
  £4,164.03 £853.80 £787.77 £2,304.55 £8,110.15

* Yswiriant CPOSA £4,019.00

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 0 1452.34 732.86 459.67  
Llety 0 226.17 969.91 240.00  
Cynhaliaeth 0 20.83 20.35 10.17  
Arall 4,019.00* 200.00 0 -  
  £4,019.00 £1,899.34 £1,723.12 £709.84 £8,351.30

* Yswiriant CPOSA £4,019.00

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro

&npsp; CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£) &npsp;
Teithio 0 0 0 151.93  
Llety 0 0 0 224.67  
Cynhaliaeth 0 0 0 16.67  
Arall 4019.00* 0 1674.58* -  
  £4,019.00 £0 £1,674.58 £393.27 £6,086.85

* CH1 - Yswiriant CPOSA £4,019.00
* CH3 - Yswiriant Atebol CPOSA

Cyfarwyddwr Cyllid

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 170.26 98.38 269.25 207.08  
Llety 165.00 183.33 832.50 472.33  
Cynhaliaeth 59.75 7.03 33.34 -  
Arall 0 310.00* 0 -  
  £395.01 598.74 £1,135.09 £679.41 £2,808.25

* Aelodaeth CIPFA 2017

Cyfarwyddwr Adnoddau

  CH1 (£) CH2 (£) CH3 (£) CH4 (£)  
Teithio 124.73 231.55 - -  
Llety 0 232.50 - -  
Cynhaliaeth 0 58 - -  
Arall 0 0 - -  
  £124.73 £522.14 - - £646.87