Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn mynnu’n bod ni’n cymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn atal a datrys twyll. Mae hyn yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol – gwybodaeth bersonol fel arfer – i weld pa mor agos maen nhw’n cyfateb. Mae paru data cyfrifiadurol yn caniatáu ar gyfer nodi taliadau a hawliadau twyllodrus.

Mae’n rhaid inni ddarparu setiau data penodol i’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer paru. Ceir manylion ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Gall cyfatebiad ddangos anghysondeb sydd angen ymchwiliad pellach. Ni ellir gwneud unrhyw dybiaethau o ran twyll, camgymeriad neu esboniad arall hyd nes y bydd ymchwiliad wedi’i gynnal.

Gan fod paru data’n cael ei gynnal gan gorff cyfreithiol (Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004), does dim angen caniatâd yr unigolion dan sylw o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i wefan y Swyddfa Archwilio Cymru neu cysylltwch â Simon Greville, Cyfrifydd Gwasanaethau Ariannol Cynorthwyol, Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF, 01267 226132, neu e-bostiwch simon.greville@dyfed-powys.pnn.police.uk