Yn gyffredinol, darperir y gwasanaeth heddlu o gronfeydd cyhoeddus er budd y cyhoedd yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae nifer cyfyngedig o weithgareddau lle mae’n briodol i’r gwasanaeth godi tâl ar unigolion neu sefydliadau i adfer costau. Bydd sicrhau fod taliadau’n cael eu codi’n effeithiol dan amgylchiadau o’r fath yn diogelu’r ddarpariaeth heddlu gyhoeddus ac yn cyfrannu at ariannu cyffredinol y gwasanaeth.

Mae Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu wedi cytuno i’r canllawiau diwygiedig hyn gael eu dosbarthu i, a’u mabwysiadu gan, Heddluoedd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£90.40 Copi o Adroddiad ar Ddamwain (detholiad llawn hyd at 30 tudalen) £91.80
£3.90 Tudalennau ychwanegol o'r un digwyddiad (fesul tudalen) £4.00
£32.10 Manylion cyfyngedig (Manylion Deddf Traffig Ffyrdd) £32.60
£32.10 Copi o ffurflen hunan adrodd / mân ddamwain £32.60
£388.20 Marwolaethau - Adroddiad Ymchwilio i Ddamwain £394.00
£77.40 Marwolaethau - Fideo ail-greu £78.60
£25.80 Data bras (fesul tudalen) £26.20
£38.80 Copi o gynllun graddfa - ac eithrio yn yr adroddiad gwrthdrawiad £39.40
£64.50 Copi o adroddiad archwilio Cerbyd yr Heddlu (oni y darperir fel detholiad llawn) £65.50
£64.50 Copi o adroddiad Ail-greu Gwrthdrawiad (oni y darperir fel detholiad llawn) £65.50
£3.90 Copi o adroddiad Ail-greu Gwrthdrawiad (oni y darperir fel detholiad llawn) fesul tudalen (uchafswm £50) £4.00
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£19.00 O gamera digidol (fesul disg) £19.30
£19.00 Dalen fynegai A4 (digidol) £19.30
£25.80 Ffotograffau (ffotograff cyntaf) £26.20
£2.90 Pob ffotograff dilynol £2.90
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£33.20 Copi o Ddatganiad Presennol (fesul datganiad – hyd at 3 tudalen) £33.70
£3.90 Tudalennau ychwanegol o Ddatganiad Presennol (fesul tudalen) £4.00
£38.80 Copi o ddatganiad tyst presennol (tyst yn cytuno i ddatgelu manylion personol) £39.40
£51.60 Copi o ddatganiad tyst presennol (lle nad yw’r tyst yn caniatáu datgelu manylion) £52.40
£129.00 Cyfweliad gyda swyddog yr heddlu (fesul swyddog) £130.90
£129.00 Cais am ddatganiad i’w ysgrifennu gan swyddog yr heddlu £130.90
£25.80 Copi o Ddalennau PIC (2il gopi) £26.20
£51.60 Copi o gofnod cyfweliad (dim ond os paratowyd yn ystod y broses ymchwilio) £52.40
£77.40 Copïau o dapiau fideo VHS (darpariaeth ar gyfer CJS) £78.60
£77.40 Copïau o dapiau sain £78.60
£32.10 (darpariaeth ar gyfer CJS) £32.60
£19.00 Copïau o CDau/DVDau £19.30
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£72.90 Un set £74.00
£36.40 Setiau ychwanegol ar ôl hynny (yr un) £36.90
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£81.20 Cais am wybodaeth (hyd at 2 awr o waith) £82.40
£27.10 Cyfradd yr awr am waith y tu hwnt i 2 awr (gan gynnwys golygu) £27.50
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£27.10 Cais (rhif trosedd/eiddo coll ayyb.) - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Atodiad D(a) £27.50
£115.50 Cais (Mewn ymateb i gwestiynau penodol) - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Atodiad D(b) £117.20
£129.00 Cyfweliad gyda Swyddog Heddlu (fesul Swyddog) - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Paragraff 4.5 £130.90
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£82.10 Adroddiad Trosedd £83.30
£32.70 MG5 £33.20
£32.70 MG3 £33.20
£33.40 Log Digwyddiadau £33.90
£32.70 Collfarnau PNC £33.20
£21.80 Tystysgrif Rhybudd £22.10
£49.30 Adroddiad Trais Domestig £50.00
£16.50 Crynodeb Digwyddiad £16.70
£16.50 Cofnod y Ddalfa £16.70
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£10.00 Deddf Diogelu Data 1998 – Adran 7 Cais Gwrthrych am Wybodaeth £10.00
£50.00 Deddf Diogelu Data 1998 – Adran 68 Cofnodion Iechyd (Copi) £50.00
£10.00 Deddf Diogelu Data 1998 – Adran 68 Cofnodion Iechyd (Gweld) £10.00
£50.00 Deddf Diogelu Data 1998 – Adran 68 Cofnodion Iechyd (Gweld ac yna Copi) £50.00
Blaenorol 2014/15   Diwygiedig 2015/16
£43.49 Cofrestru Larwm (Ymwthiwr) Gosodwyd gan CPI ACPO
£43.49 Cofrestru Larwm (Larwm Panig) Gosodwyd gan CPI ACPO
£52.55 Dyfeisiau Gweithiwr Unigol hyd at 10,000 Gosodwyd gan CPI ACPO
£78.82 Dyfeisiau Gweithiwr Unigol 10,001 – 50,000 Gosodwyd gan CPI ACPO
£105.10 Dyfeisiau Gweithiwr Unigol 50,001 a throsodd Gosodwyd gan CPI ACPO