Acronym o’r Saesneg ar gyfer Trefniadau Aml-asiantaethol er Diogelu’r Cyhoedd yw MAPPA. Dyma’r broses ble mae’r Gwasanaethau Heddlu, Prawf a Charchardai yn cydweithio gydag asiantaethau eraill i reoli’r risgiau sy’n codi o gael troseddwyr treisgar a rhyw yn byw yn y gymuned er mwyn amddiffyn y cyhoedd.