Ditectif Brif Uwch-arolygydd Shane Williams

Y Ditectif Brif Uwch-arolygydd Shane Williams yw Pennaeth CID Heddlu Dyfed-Powys. Mae Mr Williams wedi treulio’r rhan fwyaf o’i 27 mlynedd o wasanaeth yn gweithio o fewn yr Adran Ymchwiliadau. Mae ganddo brofiad helaeth o ran ymchwilio ac arwain ymchwiliadau cudd ac agored proffil uchel fel Uwch Swyddog Ymchwilio, ac mae e wedi gweithio ym mhob rheng o fewn yr adran. Cyn dychwelyd i Heddlu Dyfed-Powys ym mis Tachwedd 2017, ef oedd pennaeth yr Uned Ranbarthol Troseddau Trefnedig - Tarian, gan arwain staff heddlu a swyddogion wedi’u secondio o’r tri heddlu yn Ne Cymru yn y frwydr yn erbyn troseddau trefnedig a gweithio’n agos â phartneriaid a’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Mae’n Uwch Swyddog Ymchwilio achrededig ac mae’n cynrychioli Cymru yn ei swydd fel aelod o weithgor cenedlaethol mewn perthynas â Herwgipio a Chribddeiliaeth.

Tu allan i’r gwaith, mae gan Mr Williams ddiddordeb brwd mewn chwaraeon, ac ef yw cadeirydd Rygbi Heddlu Dyfed-Powys. Mae’n aelod hefyd o Bwyllgor Rygbi Heddluoedd Prydain. Mae’n gefnogwr brwd o glwb pêl droed Talacharn, lle cafodd ei fagu.

Mae’n aelod balch o Heddlu Dyfed-Powys, ac mae’n fraint ac yn bleser ganddo ddychwelyd i’r heddlu cartref fel Pennaeth Ymchwiliadau. Mae Mr Williams wedi ymrwymo i gyflenwi safon gwasanaeth uchel i’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu ac yn byw ynddynt.