Ditectif Brif Uwch-arolygydd Steve Cockwell

Mae Steve wedi gwasanaethu gyda Heddlu Dyfed-Powys ers 1993.

Gwasanaethodd ym Mhowys am y 10 blynedd gyntaf, lle gweithiodd fel Cwnstabl a Rhingyll yn Sir Drefaldwyn. Trosglwyddodd wedyn i Sir Gâr yn Dditectif Ringyll.

Gweithiodd Steve gynt gyda’r Adran Safonau Proffesiynol fel Ditectif Arolygydd a Ditectif Uwch-arolygydd dros dro rhwng 2006 a 2009 ac mae e wedi cyflawni nifer o swyddogaethau o fewn archwiliadau yn y Pencadlys, Sir Gâr a Sir Benfro.

Ers 2014 mae gwaith Steve wedi canolbwyntio ar bobl sy’n agored i niwed, gan weithio o fewn yr Adran Diogelu Pobl Fregus, lle mae e wedi bod yn bennaeth ers Tachwedd 2015.

Dechreuodd e fel Pennaeth Safonau Proffesiynol ym mis Mawrth 2017, ac mae fe bellach yn bennaeth yr Adran Ymchwiliadau Troseddol.