Uwch-arolygydd Ifan Charles

Dechreuodd gyrfa plismona Ifan ym  mis Mawrth 2004. Treuliodd wyth mlynedd yn Llanelli gan gyflawni rolau mewn lifrau a gyda’r adran CID. Yn 2013, symudodd i Bowys fel Ditectif Arolygydd. Bu’n gyfrifol am amddiffyn plant ac oedolion, a rheoli troseddwyr yn y gymuned. Mae Ifan wedi cyflawni rôl Ditectif Brif Arolygydd yn Sir Benfro, Powys, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Yn ystod ei amser yn y rolau hyn, bu’n gyfrifol am ymchwilio i droseddau difrifol megis llofruddiaethau a dynladdiadau, a chafodd ei gydnabod a’i achredu’n Uwch Swyddog Ymchwilio gan y Coleg Plismona. Mae cyfrifoldebau pellach yn cynnwys y rolau Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth a Phennaeth Dysgu a Datblygu.  

Cafodd ei eni yng Nghaerfyrddin ac mae ganddo dri o blant. Mae’n mwynhau treulio amser gyda’i deulu, cerdded a beicio. Mae ganddo radd Meistr yn y Celfyddydau mewn Arfer Proffesiynol.