Uwch-arolygydd Ross Evans

Mae Ross Evans wedi gwasanaethu gyda Heddlu Dyfed-Powys ers 2002, gan gychwyn ei yrfa fel cwnstabl heddlu yn Llanelli. Ers hynny, mae wedi gweithio mewn amryw o rolau mewn lifrai a gyda CID yn nhair o bedair sir yr ardal heddlu. Mae’r rolau hyn wedi cynnwys Troseddau Difrifol, Partneriaethau, Gweithrediadau Arbenigol, Plismona Bro a Chudd-wybodaeth.

Ymgymerodd Ross â’i swydd bresennol fel Uwch-arolygydd Sir Benfro ym mis Gorffennaf 2018, ar ôl gwasanaethu fel Arolygydd, Prif Arolygydd a Ditectif Brif Arolygydd ar gyfer y sir cyn hynny. Mae’n falch iawn ei fod wedi cael y fraint o arwain plismona gweithredol lleol ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda staff, partneriaid a chymunedau lleol er mwyn darparu gwasanaeth plismona blaengar a chadarnhaol.

Cyn ymuno â Heddlu Dyfed-Powys graddiodd Ross o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, ac ers hynny mae wedi derbyn gradd MsC mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yr Heddlu o Brifysgol Warwick.