Uwch-arolygydd Gary Mills

Ymunodd Gary â Heddlu Dyfed Powys yn 1996. Mae Gary wedi gwasanaethu fel Cwnstabl, Rhingyll ac Arolygydd mewn lifrai ac yn adrannau CID y sefydliad. Mae’n Uwch Swyddog Ymchwilio achrededig, ac ef oedd arweinydd Cymru Gyfan ar gyfer Diogelu Plant yn ystod ei amser gyda’r Uned Diogelu Pobl Fregus. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd Gary’n gyfrifol am gyflwyno nifer o fentrau mewn perthynas ag Unigolion Coll a Cham-drin Domestig o fewn yr heddlu.

Cyflawnodd Gary rôl Dirprwy Gyfarwyddwr Cudd-wybodaeth o fewn y Gyfarwyddiaeth Gwybodaeth a Chudd-wybodaeth, cyn symud i Sir Gaerfyrddin fel Prif Arolygydd ym mis Awst 2016. Dyrchafwyd Gary’n Uwch-arolygydd yn Sir Gaerfyrddin ym mis Chwefror 2017.