Uwch-arolygydd Craig Templeton

Cyn cychwyn ar ei yrfa fel swyddog heddlu llawn amser, bu Craig yn Gwnstabl Gwirfoddol gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn Abertawe. Yn 2001, ymunodd â Heddlu Dyfed-Powys a chafodd ei anfon i Sir Benfro. Anfonwyd Craig i leoliadau amrywiol ar draws y sir cyn cael ei ddyrchafu’n Rhingyll. 

Yn 2006, cymerodd Craig seibiant gyrfa o blismona yn y DU i weithio fel Swyddog Heddlu yn Ynysoedd y Cayman - tiriogaeth dramor y DU yn y Caribî. Ar ôl dychwelyd i Gymru, bu Craig yn gweithio yn Aberystwyth, Hwlffordd, Pencadlys yr Heddlu a Chaerfyrddin cyn cael ei anfon i’r Ystafell Reoli fel Rheolwr Digwyddiadau’r Heddlu.   

Ar ôl hyn, cyflawnodd Craig sawl rôl Prif Arolygydd cyn cael ei ddyrchafu’n Uwch-arolygydd ym mis Ebrill 2018.

Yn ei rôl diwethaf Craig, oedd Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol yr Heddlu.