Mr Darren Davies

Daeth Darren Davies yn ôl i Heddlu Dyfed-Powys yn Ionawr 2017 fel Dirprwy Brif Gwnstabl wedi cael secondiad byr gyda Gwasanaeth Heddlu Metropolitanaidd fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Newid i’r Rhwydwaith  Gwrthderfysgaeth. Cydweithiodd hefyd yn agos ar lefel genedlaethol ar draws  gorfodaeth gyfreithiol ar lefel genedlaethol.

Ganwyd a magwyd Darren o fewn ardal yr heddlu, a dechreuodd ar ei yrfa gyda’r heddlu pan ymunodd â heddlu Dyfed-Powys Police yn 1988. Gweithiodd yn Llanelli, Powys, Caerfyrddin, Rhydaman ac ym mhencadlys yr heddlu, cyn dod yn Bennaeth Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth yn 2005. Yn 2007 treuliodd ddwy flynedd yn Llundain yn gweithio ar Strategaeth PREVENT Terfysagaeth a materion porthladdoedd ar lefel  genedlaethol.  Cadeiriodd hefyd Weithgor Cenedlaethol ar Wyliadwriaeth rhwng 2006 a 2015.

Yn 2009 dychwelodd i Gymru a gweithio ar unedau cydweithredol rhanbarthol, ac yn 2014 arweiniodd ar Droseddu Trefnedig Difrifol yn ogystal â Materion Terfysgaeth dros Gymru. Daw â chyfoeth o brofiad mewn cyflwyno newid  arloesol a chymleth a gwella busnes ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol, gan weithio’n agos â phartneriaid. Mae e’n  wybodus iawn ynghylch strategaeth, gwella perfformiad a rheolaeth gyllidol, tra’n deall pwysigrwydd gwerthfawrogi ei staff a’i weithlu fel y bydd modd iddynt gyflwyno’r gwasanaeth gorau posib i gyhoedd Dyfed-Powys.