Richard Lewis

Mae Richard, siaradwr Cymraeg o Sir Gaerfyrddin, wedi codi o reng i reng ers iddo ymuno â’r heddlu fel cwnstabl 18 mlynedd yn ôl (yn 2000). Mae Richard wedi gweithio fel swyddog heddlu lifrog yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Yn 2010, treuliodd y Dirprwy Prif Gwnstabl Dros Dro Lewis 6 mis ar Fulbright – rhaglen addysg fawreddog – ym Mhrifysgol Talaith Pennsylvania ac Adran Heddlu Efrog Newydd, lle y bu’n astudio’r defnydd o ynnau taser yn yr Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd, mae’n astudio ar gyfer PhD mewn plismona cudd.

Ef yw arweinydd plismona Cymru gyfan ar gyfer Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH).