Uwch-arolygydd Huw Meredith

Ymunodd Huw Meredith â’r Gwasanaeth Heddlu yn 1986, gan dreulio 6 blynedd gyntaf ei wasanaeth gyda Heddlu De Cymru, gan weithio’n bennaf yn ardal Abertawe.

Yn 1992, ar ôl cael ei ddyrchafu i reng Rhingyll, trosglwyddodd Huw i Heddlu Dyfed-Powys a bu’n gweithio yn yr Adran Hyfforddi ym Mhencadlys yr Heddlu. Ers hynny, mae Huw wedi gweithio yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys mewn amryw o rolau a rhengoedd.

Yn 2009, dyrchafwyd Huw i reng Uwch-arolygydd ac ymgymerodd â rôl Uwch-arolygydd Gweithrediadau ym Mhowys.

Fel Uwch-arolygydd, bu Huw’n gysylltiedig â chyflwyno rhaglen rheoli newid mawr, ac yna daeth yn Bennaeth Canolbwyntio ar y Dinesydd gyda chyfrifoldeb dros Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu.

Hefyd, bu Huw’n Bennaeth yr Adran Safonau Proffesiynol, ac ar hyn o bryd, ef yw’r Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol â chyfrifoldeb dros yr Adran Gŵn, yr Uned Forol, Plismona’r Ffyrdd, Cynllunio at Argyfwng a Gwasanaethau Dalfa.

Mae gan Huw Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae’n briod ac mae ganddo un mab. Mae ganddo ddiddordeb mewn rygbi, beicio, ffitrwydd a garddio.