Vicki Evans

Ymunodd Vicki Evans â’r gwasanaeth heddlu yn 2001 a dechreuodd ar ei gyrfa gyda Heddlu Swydd Hertford. Ar ôl cwblhau ei chyfnod prawf, symudodd Vicki i’r maes ymchwilio troseddol a chyflawnodd nifer o rolau, gan gynnwys ymchwilio i droseddau cymhleth, troseddau difrifol, troseddu trefnedig, a gwrthderfysgaeth. Yn 2009, trosglwyddodd i Heddlu Swydd Bedford, gan weithio ar rengoedd amrywiol mewn rolau cymorth sefydliadol ac ymchwilio troseddol, gan gynnwys Ditectif Brif Arolygydd ar gyfer Luton a De Swydd Bedford, ac yn fwy diweddar, fel Ditectif Uwch-arolygydd ar gyfer trosedd ar draws yr heddlu.