Vicki Evans

Ymunodd Vicki Evans â’r gwasanaeth heddlu yn 2001 a dechreuodd ar ei gyrfa gyda Heddlu Swydd Hertford. Ar ôl cwblhau ei chyfnod prawf, symudodd Vicki i’r maes ymchwilio troseddol a chyflawnodd nifer o rolau, gan gynnwys ymchwilio i droseddau mawr a throseddau difrifol, a gwrthderfysgaeth. Yn 2009, trosglwyddodd i Heddlu Swydd Bedford, gan weithio ar rengoedd amrywiol mewn rolau cymorth sefydliadol ac ymchwilio troseddol, gan gynnwys Ditectif Brif Arolygydd ar gyfer Luton a De Swydd Bedford, ac yn fwy diweddar, fel Ditectif Uwch-arolygydd ar gyfer trosedd ar draws yr heddlu.

Ym mis Ionawr 2018, trosglwyddodd Vicki i Heddlu Dyfed-Powys fel Prif Uwch-arolygydd Plismona Tiriogaethol, cyn cael ei dyrchafu’n Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro ym mis Tachwedd gyda chyfrifoldeb dros blismona gweithredol ar gyfer yr heddlu. Vicki yw’r Arweinydd ar gyfer Iechyd Meddwl Strategol a’r rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd hefyd.