Medrwch ddefnyddio’r ffurflen gysylltu isod. Wrth ysgrifennu’ch gwrthwynebiad, gwnewch hynny’n llawn gan gynnwys cymaint o fanylion â phosibl ynglŷn â’r achos, megis:

  • Amser/dyddiad
  • Rhif trosedd neu ddigwyddiad/rhif cyfeirnod ffeil unigryw
  • Enw’r drwgdybiedig (os yw’n hysbys)