Cruse Bereavement Care yw’r brif elusen genedlaethol ar gyfer pobl sy’n galaru yng Nghymru, Lloegr, a Gogledd Iwerddon.  Mae’r elusen yn cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fo rhywun yn marw.

Mae Cruse yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn, drwy’r e-bost ac ar ei gwefan. Gellir cysylltu’n rhad ac am ddim ar y llinell gymorth drwy ffonio 0808 808 1677 ac mae gwasanaethau lleol ar gael.

Hefyd mae gan Cruse wefan yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc hopeagain.org.uk


Elusen i gefnogi plant sy’n galaru yw Winston’s Wish.

Mae’r elusen yn cynnig rhaglenni cymorth arbenigol i blant yr effeithir arnynt gan farwolaethau cysylltiedig â llofruddiaeth, dynladdiad, hunanladdiad neu’r gymuned filwrol.


Mae’r Samariaid yn cynnig lle diogel i chi siarad unrhyw bryd rydych yn dymuno, yn eich ffordd eich hun, ynghylch beth bynnag sy’n eich poeni.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Os oes angen ymateb yn syth arnoch, y peth gorau i’w wneud yw ffonio. Ffoniwch 116 123 >>> mae’r rhif hwn AM DDIM.

Ysgrifennu atynt: Freepost RSRB-KKBY-CYJK, PO Box 9090, STIRLING, FK8 2SA

Ymweld â nhw… Dewch o hyd i’ch cangen leol yma