Os oes hunanladdiad wedi effeithio arnoch chi os neu ydych mewn galar o achos hunanladdiad, yn cynnwys bod yn dyst i hunanladdiad, mae cymorth ar gael i chi. Dyma’r ddolen i daflen gymorth ‘Help is at Hand’

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chymorth yma:


Mae’r Samariaid yn cynnig lle diogel i chi siarad unrhyw bryd rydych yn dymuno, yn eich ffordd eich hun, ynghylch beth bynnag sy’n eich poeni.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Os oes angen ymateb yn syth arnoch, y peth gorau i’w wneud yw ffonio. Ffoniwch 116 123 >>> mae’r rhif hwn AM DDIM.

Ysgrifennu atynt: Freepost RSRB-KKBY-CYJK, PO Box 9090, STIRLING, FK8 2SA

Ymweld â nhw… Dewch o hyd i’ch cangen leol yma