Os ydych chi’n cael anawsterau cyfathrebu ac eisiau gwneud cais i ymuno â chynllun Pegasus, medrwch lenwi ffurflen gais papur sydd ar gael drwy alw 101 yn ardaloedd Dyfed a Phowys, neu fe allwch gasglu’r ffurflen o rai grwpiau cymorth neu wasanaethau eirioli megis Pobl yn Gyntaf. Fel arall, medrwch lenwi ffurflen gais ar-lein ac anfon y wybodaeth at

By post

Heddlu Dyfed Powys 
Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 
Pencadlys yr Heddlu 
Blwch Post 99
Llangynnwr 
Caerfyrddin 
SA31 2PF

Drwy e-bost

ContactCentre@Dyfed-Powys.pnn.police.uk

Nodwch ‘Ffurflen Gais Pegasus’ ym mlwch testun yr e-bost.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Heddlu drwy’r Ganolfan Gyfathrebu ar 101.

Os ydych chi'n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam lleferydd, yna gallwch anfon neges destun ar 07811 311 908.