Cynllun cenedlaethol yw Protocol Herbert sy’n annog gofalwyr, perthnasau neu ffrindiau i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol a allai gael ei defnyddio os digwydd i rywun agored i niwed fynd ar goll.

Gan ddefnyddio’r ffurflen Protocol Herbert, gallwch gofnodi’r holl fanylion pwysig am y person megis y feddyginiaeth angenrheidiol, rhifau symudol, llefydd y mae’n ymweld â nhw’n aml, neu’r man lle daethpwyd o hyd i’r person os yw wedi mynd ar goll o’r blaen. Os digwydd i’ch perthynas neu’ch ffrind fynd ar goll, gellir anfon neu roi’r ffurflen i’r heddlu’n ddidrafferth, ynghyd â llun diweddar - gan arbed amser gwerthfawr pan fyddwch yn cysylltu â ni gyntaf.

Enwir cynllun Protocol Herbert ar ôl George Herbert, feteran rhyfel fu’n rhan o Laniadau Normandi, oedd yn byw â dementia.