Mae’r Samariaid yn cynnig lle diogel i chi siarad unrhyw bryd rydych yn dymuno, yn eich ffordd eich hun, ynghylch beth bynnag sy’n eich poeni.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Os oes angen ymateb yn syth arnoch, y peth gorau i’w wneud yw ffonio. Ffoniwch 116 123 >>> mae’r rhif hwn AM DDIM.

Ysgrifennu atynt: Freepost RSRB-KKBY-CYJK, PO Box 9090, STIRLING, FK8 2SA

Ymweld â nhw… Dewch o hyd i’ch cangen leol yma


PAPYRUS yw’r elusen genedlaethol er atal hunanladdiad ymhlith yr ifanc.

Mae hunanladdiad yn rhywbeth y mae PAPYRUS yn ei gymryd wir o ddifrif. Os ydych chi’n teimlo felly, rhowch gyfle iddynt helpu.

Hefyd gallwch gysylltu â PAPYRUS os ydych yn poeni am berson ifanc sy’n meddwl am ladd ei hun.