Ynghylch yr unigolyn rydych yn bryderus amdano / amdani

Amdanoch chi