Os ydych chi’n poeni am ffrind neu berthynas sydd ar goll, mae cymorth ar gael ichi.

Os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i’r heddlu eich bod yn bryderus, byddwch wedi cael cyfeirnod digwyddiad yn eich cysylltu â’r cofnod sydd gennym o’ch galwad a gweithgarwch yr heddlu. Os oes chwiliad wedi dechrau, byddwch wedi cael enw cyswllt a rhif y swyddog sy’n ymdrin â’r mater.

Hefyd mae cymorth emosiynol ac ymarferol ar gael i chi. Mae llinell gymorth yr elusen Missing People am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael 24/7. Ffoniwch neu anfonwch neges destun at 116 000 neu e-bostiwch 116000@missingpeople.org.uk

Hefyd gallwch fynd i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.