Mae Runaway Helpline yma i’ch helpu os ydych chi’n ystyried rhedeg bant, os ydych eisoes wedi rhedeg bant, neu os ydych wedi bod bant ac am fynd adref.

Yn ogystal gallwch gysylltu â nhw os ydych yn poeni bod rhywun arall yn mynd i geisio rhedeg bant neu’n cael ei gam-drin neu ei drin yn wael.

Mae Runaway Helpline wedi bod yn cefnogi pobl ifanc am flynyddoedd lawer ac mae’n cael ei rhedeg gan elusen Missing People. Mae’r cwbl yn gyfrinachol.