Cyngor

Gan weithio ochr yn ochr ag asiantaethau partner lleol, ein nod yw diogelu’n cymunedau o fewn Dyfed a Phowys.

Medrwch ein helpu i gyflawni hyn drwy gymryd rhai camau syml i ddiogelu eich hun a’ch eiddo a fydd yn gwneud bywyd yn anodd i’r troseddwyr.

Yn yr adran hon, cewch hyd i gymorth a chyngor ymarferol ar nifer o faterion, o ymddygiad gwrthgymdeithasol i droseddau ariannol a thwyll. Os ydych yn methu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, cliciwch ar Ask the Police lle y cewch hyd i gwestiynau a ofynnir yn aml ynghyd â’r atebion iddynt.