Ddim yn argyfwng 101

Ffoniwch 101 ar gyfer ymholiadau di-frys. Adrodd am ddigwyddiad neu gael help.

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eu clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Argyfwng 999

Ffoniwch 999 os:

  • ffoniwch 999 os oes trosedd ddifrifol ar y gweill neu wedi'i ymrwymo yn ddiweddar
  • yw rhywun mewn perygl uniongyrchol neu niwed
  • yw eiddo mewn perygl o gael eu difrodi
  • mae amhariad difrifol i'r cyhoedd yn debygol

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eu clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001

Gwrthderfysgaeth 0800 789 321

Ffoniwch y llinell frys gwrth-derfysgaeth DU ar 0800 789 321 os ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth y credwch a allai awgrymu gweithgarwch terfysgol.