Cysylltwch â Ni

We aim to be a professional, courteous and high quality organisation however you choose to contact us.

MEDDYLIWCH cyn cysylltu â Heddlu Dyfed-Powys

Helpwch ni i wneud y mwyaf o’n hadnoddau er mwyn sicrhau cymunedau diogelach o fewn Heddlu Dyfed-Powys. Fe’ch anogwn i ystyried eich opsiynau cyn cysylltu â ni. Mewn rhai achosion, efallai y byddai sefydliad arall mewn gwell sefyllfa i’ch helpu.

Hefyd, fe’ch anogwn i ddefnyddio’r wefan cyngor a gwybodaeth Ask the Police  lle y cewch hyd i gwestiynau a ofynnir yn aml ynghyd â’r atebion iddynt.

Cofiwch – galwch 999 mewn argyfwng