Os yw’ch plentyn yn cael ei fwlio, neu rydych chi’n credu bod eich plentyn yn bwlio eraill, y peth gorau i’w wneud i’w siarad â’i athro dosbarth yn yr ysgol yn y lle cyntaf. Mae gan yr ysgol ddyletswydd i sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn dioddef niwed yn eu gofal, a dylai’r athro fedru awgrymu’r camau gorau.

Os ydych chi’n cael eich bwlio, mae nifer o sefydliadau’n cynnig cymorth a chefnogaeth. Medrwch siarad â chwnsleriaid sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig am y problemau rydych chi’n dioddef. Byddant yn cynnig cyngor i chi am yr hyn i’w wneud, pwy ddylech ddweud wrthynt, a sut i ddweud wrthynt. Weithiau, mae’n haws siarad â rhywun dieithr na ffrind neu’ch rhieni.

Os yw’r mater yn gwaethygu ac mae tramgwydd troseddol wedi ei gyflawni, galwch yr heddlu. Galwch 101 er mwyn adrodd am ddigwyddiad sydd wedi digwydd, a galwch 999 os yw’r digwyddiad yn argyfwng ac yn digwydd ar y pryd.

Dal yn ansicr? Galwch heibio i wefan ‘Ask the Police’.

Am gymorth:

Childline - 0800 1111
Y Samariaid - 116 123 neu e-bostiwch jo@samaritans.org
Kidscape  - 08451 205 204