Cysylltwch â ni drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

Ni ellir adrodd am drosedd drwy gyfryngau cymdeithasol.

 

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Dewch o hyd i ni ar Facebook: https://www.facebook.com/DPPolice - Cyfrif swyddogol Heddlu Dyfed-Powys.

Dilynwch ni ar Twitter

Dilynwch ni ar @dyfedpowys : Cyfrif swyddogol Heddlu Dyfed-Powys

Dilynwch eich timau Heddlu lleol

@NPTLlanelliWest Gwybodaeth a chyngor gan y timoedd plismona lleol yng Nghydweli a Phorth Tywyn
@NPTLlanelliTown Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan yr heddlu yn Llanelli
@DPP_Ammanford Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Rhydaman
@NPTCarmsWest Dilynwch i weld beth mae’r tîm plismona bro’n gwneud yng Nghaerfyrddin a Sanclêr
@CrossHands_NPT Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan yr heddlu yn Cross Hands
@DPP_Towy_NPT Gwybodaeth a chyngor gan y timoedd plismona lleol yn Nyffryn Tywi
@DPSpecialsCarms Gwybodaeth gan yr Heddlu Gwirfoddol yn Sir Gaerfyrddin
@LlwynhendyNPT Dilynwch i weld beth mae’r tîm plismona bro’n gwneud yn Llwynhendy
@DPP_Emlyn_NPT Gwybodaeth gan y tîm plismona bro yng Nghastellnewydd Emlyn
@NPTCwmTeifiCarm Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan yr heddlu yng Nghwmann, Pencader, Llanybydder a Llandysul
@RPUCarms Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan y tîm plismona’r ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin
@DPP_NPTBrecon Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Aberhonddu, Crucywel a’r Gelli Gandryll
@DPPNPTWelshpool Dilynwch i weld beth mae’r tîm plismona bro’n gwneud yn y Trallwng
@DPP_NPT_Ystrad Gwybodaeth a chyngor gan y timoedd plismona lleol yn Ystradgynlais
@SpecialsSPowys Gwybodaeth gan yr Heddlu Gwirfoddol yn Ne Powys
@DPPNewtown Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan yr heddlu yn y Drenewydd
@DPNPTLlanidloes Gwybodaeth a chyngor gan y timoedd plismona lleol yn Llanidloes
@NPLlanfyllin Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Llanfyllin a Llanfair Caereinion
@BreconRPU Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan y tîm plismona’r ffyrdd yn Sir Frycheiniog
@Machynlleth_NPT Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Machynlleth, Llanbrynmair, Glantwymyn a Cadfarch
@RadnorshireNPT Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Sir Faesyfed
@DPSpecialsPembs Gwybodaeth gan yr Heddlu Gwirfoddol yn Sir Benfro
@NPTPembrokeDock Dilynwch i weld beth mae’r tîm plismona bro’n gwneud ym Mhenfro a Doc Penfro
@Tenby_NPT Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan yr heddlu yn Dinbych-y-pysgod
@HaverfordwestNP Gwybodaeth a chyngor gan y timoedd plismona lleol yn Hwlffordd
@NPTCwmTeifiCere  
@NPTAeronCoast Gwybodaeth gan y tîm heddlu yng Nghei Newydd ac Aberaeron
@NPTCwmTeifiCarm Y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan yr heddlu yng Nghwmann, Pencader, Llanybydder a Llandysul
@Cardigan_NPT Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Aberteifi
@DPP_Emlyn_NPT Gwybodaeth gan y tîm plismona bro yng Nghastellnewydd Emlyn
@Fishguard_NPT Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Abergwaun a Chrymych
@CeredigionNPBA Diweddariadau gan y tîm plismona bro yn Aberystwyth
@CeredigionIOM Gwybodaeth gan Dîm Rheoli Troseddwyr yn Integredig yn Aberystwyth
@DPPRecruitment Dyma gyfrif tîm Recriwtio Heddlu Dyfed-Powys, lle cewch wybodaeth am swyddi gwag Swyddog Heddlu, SCCH a staff heddlu
@Powys_IOM Darganfyddwch fwy am Reoli Troseddwyr yn Integredig ym Mhowys, pwy sy’n gysylltiedig a sut mae’n gweithio i leihau aildroseddu
@Carms_IOM Darganfyddwch fwy am Reoli Troseddwyr yn Integredig yn Sir Gaerfyrddin, pwy sy’n gysylltiedig a sut mae’n gweithio i leihau aildroseddu