Mae sawl ffordd y medrwch gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych anawsterau lleferydd.

Mewn argyfwng, medrwch gysylltu â 999 drwy neges destun, ond mae angen i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth cenedlaethol hwn.

Mae gennym wasanaeth neges destun ddifrys ar gyfer adrodd am faterion sydd ddim yn argyfwng.