Rydyn ni wedi gwella nifer y ffyrdd fedrwch chi gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys os ydych chi’n Fyddar, yn drwm eich clyw, neu’n cael anhawster wrth siarad.

  • Mae’r ffyrdd ar gyfer cysylltu â ni’n dibynnu ar pa un ai a yw’n argyfwng sydd angen cymorth brys ai peidio.
  • Mewn argyfwng, medrwch gysylltu â 999 drwy neges destun. Mae’r gwasanaeth cenedlaethol hwn wedi’i lunio’n arbennig ar gyfer unigolion sy’n Fyddar, yn drwm eu clyw, neu’n cael anhawster wrth siarad. Mae enghreifftiau o ddigwyddiadau y dylid eu riportio’n syth yn cynnwys bywyd mewn perygl, trosedd sy’n digwydd ar y pryd, a phryderon am ddiogelwch rhywun.
  • Mae’n bwysig eich bod chi’n dod yn ddefnyddiwr cofrestredig. Medrwch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn drwy anfon neges destun â’r gair ‘register’ at 999. Byddwch chi’n derbyn neges destun yn ôl â chyfarwyddiadau pellach. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i gofrestru, galwch heibio i www.emergencysms.org.uk
  • Os ydych chi eisiau cysylltu â Heddlu Dyfed-Powys pan nad yw’n argyfwng, er enghraifft, os ydych eisiau cysylltu â’ch swyddog heddlu lleoli, holi am eiddo coll, gofyn am wybodaeth neu riportio gweithgarwch troseddol sydd ddim yn digwydd ar y pryd, mae gennym nifer o ffyrdd ar gyfer gwneud hynny.
  • Mae gan Heddlu Dyfed-Powys wasanaeth neges destun difrys ar gyfer pobl sy’n Fyddar, yn drwm eu clyw, neu â nam ar eu lleferydd. Mae hyn yn ddewis amgen i’r gwasanaeth ffôn cenedlaethol difrys 101. Os ydych chi eisiau cysylltu â Heddlu Dyfed-Powys pan nad yw’n argyfwng, medrwch anfon neges destun at 07811311908. Mae negeseuon yn cael eu monitro’n ddyddiol o 7 o’r gloch y bore tan hanner nos.
  • Yn ogystal, medrwch gael mynediad at y gwasanaeth difrys 101 drwy ffôn tesun. Y rhif fydd angen arnoch yw 18001101.
  • Os ydych chi eisiau cysylltu â Heddlu Dyfed-Powys drwy e-bost pan nad yw’n argyfwng, anfonwch e-bost atcontactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk. Mae’r system yn cael ei monitro’n ddyddiol o 8 o’r gloch y bore tan hanner nos.
  • Medrwch riportio trosedd nad yw’n argyfwng i Heddlu Dyfed-Powys ar ei wefan www.dyfed-powys.police.uk/cy/cysylltwch-a-ni/riportiwch-ar-lein/
  • Ac yn olaf, croesewir gohebiaeth drwy’r post pan nad yw’n argyfwng. Dylid cyfeirio unrhyw ohebiaeth at Heddlu Dyfed-Powys, Pencadlys yr Heddlu, BLWCH POST 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF