Mae gan eich cyngor lleol Swyddogion Gorfodi Parcio ac mae’n gyfrifol am gyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig i gerbydau sy’n mynd yn groes i’r cyfyngiadau parcio ar gyfer parcio oddi ar y stryd ac ar y stryd, gan gynnwys meysydd parcio. Maen nhw’n gweithio i sicrhau llif rhydd traffig a bod y ffyrdd yn ddiogel i bawb.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol am barcio, cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Os ydych chi’n gweld cerbyd wedi ei barcio sy’n achosi rhwystr ar y ffordd, galwch yr heddlu ar 101.

Cysylltiadau Cyngor

  • Adroddwch ar-lein
  • Ffôn: 01597 826000
  • E-bost: customer@powys.gov.uk
  • Gwefan: www.powys.gov.uk

Os na all y mater ei ddatrys â'ch cyngor lleol neu mae angen rhagor o gyngor arnoch, ffoniwch ni ar 101