Os ydych chi’n credu bod sŵn rydych chi’n clywed yn gysylltiedig â throsedd sy’n digwydd ar y pryd, megis byrgleriaeth, ymosodiad neu gam-drin domestig, cysylltwch â ni’n syth drwy alw 999

Gall niwsans sŵn effeithio’n sylweddol ar eich ansawdd bywyd.

Mae’r heddlu a thimoedd amgylcheddol eich cyngor lleol yn ymdrin â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan ddibynnu ar natur y broblem.

Cyfrifoldeb adran amgylcheddol eich cyngor lleol yw’r rhan fwyaf o faterion sŵn, megis tafarndai neu bartïon tŷ swnllyd, gweithgarwch crefftau cartref, cerddoriaeth, prosesau diwydiannol neu fasnachol.

Mae gan eich cyngor lleol dimoedd amgylcheddol sy’n medru cynorthwyo ag ymdrin â’r materion hyn. Ceir manylion isod, ond bydd nifer yn awgrymu’ch bod chi’n cysylltu â’r unigolyn sy’n creu’r sŵn yn y lle cyntaf cyn ymweliad ffurfiol gan eu timoedd amgylcheddol, os ydych chi’n teimlo’n ddiogel i wneud hynny.

Lawrlwythwch yr ap sŵn

Os ydych chi’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Powys neu Sir Benfro, medrwch lawrlwytho’r Ap Sŵn ac adrodd am niwsans sŵn yn uniongyrchol i’ch Awdurdod Lleol. Lawrlwythwch yr ap, crëwch gyfrif a dewiswch eich awdurdod lleol.

Os yw’r niwsans sŵn yn digwydd y tu allan i oriau gwaith arferol eich cyngor lleol, adroddwch amdano i’r heddlu ar 101.

Cysylltiadau Cyngor