Nid yw'r cyfleuster hwn ar gael ar hyn o bryd.

Ddim yn argyfwng - 101

Ffoniwch 101 i adrodd adrodd:

  • Ymholiadau di-argyfwng
  • Digwyddiad sydd eisoes wedi digwydd
  • Am gyngor neu gymorth

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eu clyw, gallwch gysylltu â ni drwy destun ar 07811 311 908.

Argyfwng - 999

Ffoniwch 999 os:

  • ffoniwch 999 os oes trosedd ddifrifol ar y gweill neu wedi'i ymrwymo yn ddiweddar
  • yw rhywun mewn perygl uniongyrchol neu niwed
  • yw eiddo mewn perygl o gael eu difrodi
  • mae amhariad difrifol i'r cyhoedd yn debygol

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eu clyw, anfonwch neges testun at 999 (mae'n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru gyda emergencySMS ar gyfer y gwasanaeth hwn)