Mae ymgynghorwyr wedi’u hyfforddi i roi cyngor ymarferol ar bob math o faterion defnyddwyr, o broblemau â cheir i declynnau cartref diffygiol.

Cysylltwch â’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawliau fel defnyddiwr neu faterion gwasanaeth neu gynnyrch.

Hefyd, medrwch e-bostio eich pryder drwy eu gwefan.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’ch adran Safonau Masnach, galwch heibio i’r tudalennau perthnasol ar eu gwefannau: