Dylech adrodd am unrhyw faterion sy’n ymwneud â sbwriel, casgliadau bin neu dipio anghyfreithlon i’ch cyngor lleol.

Hefyd, gallant roi manylion am eich canolfan ailgylchu agosaf.

Fodd bynnag, os yw’r tipio anghyfreithlon yn digwydd ar hyn o bryd, ffoniwch yr heddlu ar unwaith ar 101.

Cysylltiadau Cyngor