Er mwyn siarad â rhywun yn yr adrannau heddlu hyn gydag ymholiad sy’n briodol i’r gwasanaeth maen nhw’n cynnig, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol:

Adran Rhif Ffôn Oriau Agor
Adran Trwyddedu Arfau Saethu 01267 226499 08:45 – 10:30 and 15:00- 17:00  (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
Uned Prosesau Traffig 01267 239102 09:30 – 12:30  (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 01267 226044 10:00 – 16:00 (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
Llinell Tocynnau Cosb Benodedig 0300 1231481  
AA Drivetech (Ymholiadau cwrs gwregys diogelwch) 0344 2646349  
Uned Camera Diogelwch 01443 660402  
NDORS 01267 226479  
Rhyddid Gwybodaeth 01267 226014  

Er mwyn cysylltu ag adran arall, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, galwch ein rhif difrys 101.

Fel arall, medrwch e-bostio’ch ymholiad atom ar contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.