Er mwyn siarad â rhywun yn yr adrannau heddlu hyn gydag ymholiad sy’n briodol i’r gwasanaeth maen nhw’n cynnig, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol:

Adran Rhif Ffôn Oriau Agor
Adran Trwyddedu Arfau Saethu 01267 226499 08:45 – 10:30 and 15:00- 17:00  (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
Uned Prosesau Traffig 01267 239102 09:30 – 12:30  (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
Llinell Tocynnau Cosb Benodedig 0300 1231481  
AA Drivetech (Ymholiadau cwrs gwregys diogelwch) 0344 2646349  
Uned Camera Diogelwch 01443 660402  
Cynllun Ail-Hyfforddi Gyrwyr (NDORS) 01267 226479 09:00 - 12:30 (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
Rhyddid Gwybodaeth 01267 226014  

Er mwyn cysylltu ag adran arall, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, galwch ein rhif difrys 101.

Fel arall, medrwch e-bostio’ch ymholiad atom ar contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.