Mae gan gynghorau lleol gyfrifoldeb dros gynnal ac atgyweirio’r rhan fwyaf o’r ffyrdd o fewn eu hardaloedd, gan gynnwys palmentydd neu droedffyrdd.

Mae problemau cyffredin yn cynnwys ceudyllau neu ddiffygion eraill ar y briffordd, difrod neu fandaliaeth i eiddo’r cyngor, llifogydd neu garffosiaeth, problemau â goleuadau stryd, goleuadau traffig diffygiol a mwy. Medrwch adrodd am amrediad o faterion a phroblemau ar-lein ar wefan eich cyngor perthnasol.

Cysylltiadau Cyngor

 • Adroddwch ar-lein
 • Ffôn: 01267 234567
 • E-bost: direct@carmarthenshire.gov.uk
 • Gwefan: www.carmarthenshire.gov.uk

I adrodd unrhyw faterion tu allan i oriau (ar ôl 6 pm ar ddyddiau'r wythnos a phob penwythnos) cymerir galwadau gan Careline ar 01558 824283

Cefnffyrdd

Mae yna nifer o ffyrdd llai yn Sir Gaerfyrddin, Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru sy'n gyfrifol am rhain.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • A477: Red Roses – Sanclêr
 • A40: Hendy-gwyn – Sanclêr – Caerfyrddin – Llanymddyfri – Halfway
 • A48: Pont Abraham - Caerfyrddin
 • A483: Pont Abraham – Llandeilo
 • A483: Llanymddyfri – Cynghordy – Sugar Loaf

I adrodd unrhyw faterion ar cefnffyrdd ewch i'r wefan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru neu ffoniwch 0300 123 1213.

 • Ffôn: 01545 570881
Priffyrdd Ceredigion
 • Ffôn: 01437 764551
 • Cynnal a chadw priffyrdd: 0845 602 1386
 • Argyfwng tu allan i oriau: 0845 601 5522
 • E-bost: enquiries@pembrokeshre.gov.uk
 • Gwefan: www.pembrokeshire.gov.uk
 • Adroddwch ar-lein
 • Ffôn: 01597 826000
 • E-bost: customer@powys.gov.uk
 • Gwefan: www.powys.gov.uk